System monitorowania i nawigacji wewnątrz budynków

Posted on

System służy do zbierania danych, monitorowania i lokalizacji zasobów w przedsiębiorstwie. Funkcje systemu są dedykowane zarówno dla użycia przez pracowników, jak i w parku maszyn. Z dokładnością do 0,5 m system pozwala dzielić obiekt na strefy, określać położenie użytkownika oraz dostarczać danych na podstawie, których tworzone są mapy ciepła wykorzystania przestrzeni, mapy ciepła ruchu, intensywności zdarzeń czy obciążenia ścieżek komunikacyjnych. System poinformuje uprawnionych użytkowników o niestandardowych wydarzeniach i zdarzeniach, które wymagają interwencji np.upadek pracownika, naruszenie poziomu bezpieczeństwa, alarmowe wartości temperatury/ciśnienia.

 

Dlaczego warto, abyś wykorzystywał ten system w swojej firmie?

Sprawdź jego zalety:

  • Bezpieczeństwo – oznaczenie przestrzeni i informacje o lokalizacji pozwalają na zwiększenie bezpieczeństwa całego obiektu, jak i poszczególnych stref. Dzięki temu system pozwala rejestrować zdarzenia nadzwyczajne, obsługiwać kontrolę dostępu i przekazywać te informacje do użytkownika, jak i administratora.
  • Wykorzystanie przestrzeni – na podstawie możliwości analitycznych i podglądu na żywo system dostarcza informację o tym, jak ludzie i maszyny poruszają się po obiekcie. Co pozwala optymalizować wykorzystanie przestrzeni i zwiększać efektywność przedsiębiorstwa.
  • Lokalizacja – w oparciu o urządzenia stacjonarne i mobilne system zbiera informacje o lokalizacji. Dzięki temu administrator jest w stanie wykorzystywać możliwości nawigacji wewnątrz budynków na potrzeby swoje i zewnętrznych systemów, z których korzysta.
Kategoria:

Opis

Jak działa system?

System oparty jest na dwóch urządzeniach Tagach i Anchorach. Tagi to małe mobilne urządzenia, które mogą występować w formie identyfikatora dla pracownika lub urządzenia przypinanego do maszyny. Natomiast Anchory, które montuje się stacjonarnie w budynku, czy na obiekcie, to urządzenia monitorujące ruch Tag’ów.
W ten sposób na żywo jesteśmy w stanie monitorować lokalizację obiektów, a system jest w stanie ostrzegać o zagrożeniach użytkownika, jak i administratora.

Szerokie możliwości konfiguracji pozwalają na generowanie map ciepła, raportów dotyczących użytkowania stref, a także informacji dotyczących potencjalnych miejsc kolizji i elementów, które można poprawić. Co ważne, system pozwala też na dostarczanie nawigacji po obiekcie użytkownikowi końcowemu.

W ten sposób korzystanie z usług lokalizacji o wysokiej dokładności jest wielostopniowe.

 

Dla menedżerów:

System dostarcza danych, które pozwalają określić, w jaki sposób można usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa, bezpieczeństwo i jak wykorzystywać przestrzeń oraz zasoby. W ten sposób menedżer uzyskuje dostęp do pełnej analityki, która ma bezpośredni wpływ na jakość zarządzania.

Optymalizacja procesów jest naturalnym rezultatem pracy systemu. Wiedza o lokalizacji, czasie realizacji zadań oraz występujących zdarzeniach pozwala na dygitalizację dokumentacji procesu oraz identyfikację występujących problemów.

Dla pracowników:

Dzięki nawigacji skraca się czas dotarcia pracownika do poszukiwanego punktu, czas pracy może być efektywniej wykorzystany. Identyfikator posiada wbudowaną funkcję kontroli upadku co w znaczący sposób poprawia bezpieczeństwo pracy. Identyfikator pracownika może stanowić wsparcie dla systemu kontroli dostępu i stanowić o uszczelnieniu systemu bezpieczeństwa.

 

Specyfikacja:

System opiera się na urządzeniach stacjonarnych – Anchorach i mobilnych – Tagach. Ich liczba oraz sposób budowy struktury zależy od miejsca implementacji.

Dzięki komunikacji dwukierunkowej system może służyć jako podstawa do zarządzania urządzeniami odczytu danych z sensorów (data loggerów), zdalnego zarządzania elementami infrastruktury systemu a nawet stanowić wsparcie dla zdalnych systemów automatycznych (roboty).

Temperatura pracy całego sprzętu mieści się w przedziale między -20 aż do 45°C, co pozwala na rozszerzenie systemu o części przedsiębiorstwa znajdujące się na zewnątrz budynku.

System monitorowania i nawigacji został zaprojektowany w taki sposób, aby jego instalacja i kalibracja były szybkie i intuicyjne. System jest wyposażony w moduł automatycznej kalibracji co przyspiesza wdrożenie, oraz pozwala na rozbudowę systemu po jego uruchomieniu.

Zdalne zarządzanie urządzeniami ułatwia utrzymanie systemu – w szczególności poprzez zdalną aktualizację oprogramowania urządzeń.

 

Instalacja i funkcjonowanie urządzeń w przypadku maszyn i pojazdów odbywa się bez ingerencji w konstrukcję pojazdu.